Aanvraag vergunning grafmonumenten

Voor het plaatsen van een grafmonument of gedenkteken heeft u een vergunning nodig van de gemeente of van de kerk waar uw dierbare begraven ligt. Omdat elke begraafplaats eigen voorschriften en regels hanteert, informeren wij, voordat u naar ons atelier in Zoetermeer komt, naar de vereiste maatvoering. Zo kunnen wij u optimaal adviseren bij het ontwerpen van een exclusief persoonlijke en op maat gemaakte grafsteen met de juiste materialen en kleuren. Op het moment dat we u het ontwerp ter goedkeuring toesturen, vragen wij tegelijkertijd bij de desbetreffende gemeente of kerk de vergunning aan voor het gedenkteken. Lees meer over onze werkwijze.

Verschillen in regels en voorschriften

De maten van gedenktekens zijn ook afhankelijk van de locatie op de begraafplaats en het soort graf dat u kiest. Op de begraafplaats Meerbloemhof in Zoetermeer variëren de maten voor het grafmonument op een eigen graf van 60, 75 en 80 cm en bij een dubbel grafmonument zelfs tot 120 cm breed. Voor algemene graven gelden weer andere maten en regels. Zo dient het voorste grafmonument een liggende steen te zijn, de volgende een licht hellende grafsteen, de derde een sterk hellende en de achterste een staande grafsteen. Bij de begraafplaats Zorgvliet in Amstelveen zijn er behalve vereiste maten voor grafmonumenten ook regels voor het gebruik van materialen en kleuren. Voor keldergraven worden weer andere maten gehanteerd. 

Liggende of staande grafstenen

Bij de meeste begraafplaatsen gelden voor algemene grafmonumenten dezelfde maatvoering en is het niet belangrijk of de persoon het eerst of het laatst is begraven. In sommige gemeenten, zoals Amsterdam en Zoetermeer, worden in een algemeen graf vier of vijf personen begraven. In het hele Westland (De lier, wateringen, Monster en Naaldwijk) slechts twee. Beide grafstenen moeten liggend of hellend worden geplaatst. Staande grafstenen voor een algemeen graf zijn in de gemeente Westland niet toegestaan. Uitzondering hierop vormt de begraafplaats van de Rooms Katholieke Bartholomeus Kerk in Poeldijk. De maatvoering bij deze begraafplaats is afhankelijk van het graf dat is uitgezocht en mag de rechthebbende kiezen voor een staand of liggende grafsteen. 

Meer informatie

Op de  lijst van maatvoeringen van grafstenen​ ziet u welke regels en maatvoering de begraafplaats hanteert waar u een grafmonument wilt laten plaatsen. Mist u een gemeente of (kerkelijke) begraafplaats, vul dan het contactformulier in of neem contact met ons op. Wij vullen de informatie aan op de lijst. Heeft u een eigen idee of wilt u advies bij het maken van een ontwerp? Neem dan contact met ons op. Wij denken graag met u mee.
 
contact
 
Naar het contactformulier