Glazen award / trofee Sebo Keurmerk

SEBO staat voor ‘Sociaal Economisch Betrokken Onderneming’. Aan bedrijven die op deze wijze ondernemen verstrekt de gemeente Zoetermeer het SEBO-keurmerk. Bosch Glaskunst behoort tot de bedrijven die door het Keurmerkinstituut conform vernieuwde criteria en strakkere procedures zijn getoetst. Deze SEBO-audit betreft het bedrijfsbeleid aangaande personeel, opleidingen en duurzaamheid.

Bosch Glaskunst SEBO award SEBO keurmerk

Zoetermeer waardeert bedrijven die zich onderscheiden op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Daarom is het SEBO-keurmerk in het leven geroepen, het keurmerk voor Sociaal Economisch Betrokken Onderneming. In aanmerking komen bedrijven die van meerwaarde zijn voor Zoetermeer en dit zichtbaar maken door:

  • het inzetten voor het behouden en stimuleren van werkgelegenheid voor kwetsbare groepen;
  • het effectief en aantoonbaar begeleiden van personeel;
  • het ondersteunen van doelen gerelateerd aan Zoetermeer;
  • het ondernemersklimaat actief verbeteren, pro actieve houding en successen delen;
  • samenwerking zoeken met andere partijen, zoals de gemeente, onderwijs en toeleidende organisaties.

Criteria

  • Het bedrijf dient een zorgvuldig personeelsbeleid te voeren.
  • Het bedrijf dient activiteiten te ondernemen met als doel de werkgelegenheid te bevorderen.
  • Het bedrijf dient activiteiten te ondernemen met als doel de samenwerking met onderwijsinstellingen te bevorderen.
  • Het bedrijf dient zich in te spannen voor sociale en maatschappelijk doelen in Zoetermeer.

Meer informatie over het SEBO keurmerk en glaskunstenaar Michel van den Bosch, ontwerper van de SEBO-awards.

SEBO award uitreiking